NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE


Ceva Sante Animale România SRL, companie cu capital integral străin, parte a grupului Ceva Sante Animale SA Franța, prelucrează și stochează date cu caracter personal, prin intermediul site-ului https://www.ceva.ro/, astfel:

Site-ul web https://www.ceva.ro/ colectează date prin cookies, iar prin formularul de contact sunt colectate adresa de email și țara de proveniență. Datele sunt stocate pe serverul Ceva Sante Animale în Franța.


Scopurile colectării datelor precizate mai sus sunt următoarele: îmbunătățirea calității produselor și serviciilor Ceva Sante Animale Romania SRL astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor și pentru a furniza noutăți despre produsele și serviciile oferite; comercializarea, facturarea și livrarea de produse din portofoliul Ceva Sante Animale România; permiterea accesului la facturile emise către companiile pe care utilizatorii le reprezintă (Platforma Factura Ta); permiterea accesului la certificatele de analiză aferente produselor achiziționate ( Zona PRO); îmbunătățirea relațiilor comerciale dintre companiile pe care utilizatorii le reprezintă. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către Ceva Sante Animale România SRL și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: angajații responsabili de site-ul web pe care ați efectuat transmiterea datelor dvs., transportatorilor pentru efectuarea corespondenței și a comunicărilor, terților implicați în procesul de mentenanța a site-ului și a platformelor on-line

Ceva Sante Animale România SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale și le stochează pe toată perioada necesara menținerii relației comerciale sau până la solicitarea de ștergere a acestora (în cazul în care o prevedere legală ne obligă să le păstrăm). Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legislația română în vigoare, Ceva Sante Animale Romania SRL își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web. Vă punem în vedere faptul că refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor/produselor sau opțiunilor selectate/comandate.

Conform legislației în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a vă opune procesării datelor, dreptul de retragere a consimțământului sau a datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Vă notificam cu privire la faptul că orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnată către Ceva Sante Animale România SRL la adresa de email: cevaromania@ceva.com sau prin poșta clasică la adresa București, Sector 4, Strada Chindiei, Nr 5, Cod Poștal 040185 Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne informați cât mai curând posibil pentru a remedia situația, trimițând un email la adresa de email cevaromania@ceva.com sau prin poșta clasică la adresa: București, Sector 4, Strada Chindiei, Nr 5, Cod Postal 040185. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate decât în măsura în care terții implicați nu sunt din Romania și acest lucru este necesar în îndeplinirea scopului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Ceva Sante Animale România SRL, la adresa de email: cevaromania@ceva.com, prin poșta clasică la adresa: București, Sector 4, Strada Chindiei, Nr 5, Cod Poștal 040185 sau folosind urmatorul link: Politica de confidențialitate


Ceva Sante Animale România SRL