Politica de confidentialitate

Ceva Sante Animale Romania se angajeaza sa respecte reglementarile aplicabile cu privire la protectia datelor personale.

Ceva Sante Animale Romania se angajează să respecte reglementarea în vigoare în materie de protecția datelor personale.

Ceva Sante Animale Romania se angajează să aplice dispozițiile Regulamentului general privind Protecția datelor (Regulament UE 2016/679) « RGPD » și să protejeze datele colectate și procesate.

Astfel,Ceva Sante Animale Romania (sau Ceva ) pune în aplicare proceduri pentru a se asigura de respectarea acestor dispoziții în cadrul organizației sale, în special din partea angajaților săi, a partenerilor și furnizorilor care procesează date personale, și anume:

► Procesarea datelor personale în mod legal, fidel și transparent ;

► Colectarea datelor personale în scopuri determinate, explicite și legitime, și nu procesarea lor ulterioară într-un mod incompatibil cu aceste scopuri ;

► Păstrarea datelor personale în mod adecvat, pertinent și limitat exclusiv pentru scopurile pentru care sunt procesate ;

► Corectitudinea datelor personale și măsuri pentru ca datele incorecte să fie șterse sau rectificate.

Angajamentele noastre de a va proteja datele

Intrebari frecvente

 • Ce reprezintă GDPR sau RGPD?

GDPR „General Data Protection Regulation„

RGPD „Regulament General privirnd Protecția Datelor Personale„

Acesta reprezintă un text de lege european de referință privitor la protecția datelor cu caracter personal.

Regulamentul instituie un cadru juridic unic și omogen aplicabil tuturor statelor membre având ca scop garantarea protecției vieții private și protecției datelor personale.

 • Cui se adresează RGPD?

RGPD se adresează nu doar organizațiilor ce se află în UE ci și organizațiilor din afara UE dacă acestea oferă bunuri și servicii pe teritoriul Uniunii.

 • Când intră în vigoare RGPD?

Regulamentul este aplicabil începând cu data de 25 mai 2018 pentru întreaga Uniune Europeană. 

 • Ce înseamnă prelucrarea de date personale?

O prelucrare de date se definește ca fiind orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate cu ajutorul procedeelor automatizate sau neautomatizate și aplicate unor seturi de date, ca de exemplu înregistrarea, organizarea, structurarea, conservarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, apropierea sau interconectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea.

 • Care sunt datele cărora se adresează RGPD?

RGPD se adresează doar datelor personale care reprezintă în întregime informații referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată.

 • Care sunt datele personale considerate ca fiind sensibile?

Informații cu privire la originea rasială sau etnică, opiniile politice, filozofice sau religioase, apartenența sindicală, sănătatea sau viața sexuală.

 • Cum se colectează și se prelucrează datele sensibile?

Datele sensibile reprezintă date care, prin natura lor, implică riscuri pentru drepturile și libertățile persoanelor, și care din acest motiv sunt supuse unui regim de protecție sporită.

RGPD instituie principiul interzicerii prelucrării de date sensibile, această interdicție fiind însoțită de anumite derogări.

Privitor la interdicția prelucrării s-au prevăzut mai multe excepții și alternative.

 • Cine răspunde de prelucrare?

O persoană fizică sau morală, o autoritate publică, o agenție a unui alt organism, care singur sau împreună cu altele, hotărăsc scopul și mijloacele de prelucrare ale datelor personale.

 • Cine este subcontractantul?  

Subcontractantul se definește ca fiind persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau un alt organism care prelucrează date personale în numele responsabilului de prelucrare.   

 • Sunt vizate prelucrările neinformatizate?  

RGPD se aplică oricărei prelucrare de date personale, automatizate parțial sau în întregime, cât și prelucrării neautomatizate de date conținute sau care urmează a se înregistra într-un fișier.

Un fișier nu este doar o bază de date sau un tablou Excel. Acesta poate fi un document pe suport de hârtie, o instalație de supraveghere video care colectează informații despre o persoană...

 • Care sunt obiectivele principale ale RGPD?

Crearea unui cadru omogen aplicabil în întreaga Uniune Europeană și a unei cooperări îmbunătățite între autoritățile de control.

► Schimbarea abordării odată cu responsabilizarea responsabililor de prelucrare.

În vederea aplicării principiului de responsabilizare, s-a instituit un registru al activităților de prelucrare. Acesta inventariază în întregime diferitele prelucrări de date.

 • Consolidarea dreptului persoanelor

►  Dreptul la informație și consimțământ: mai multă transparență

►  Dreptul de acces și de rectificare

►  Dreptul de a șterge prin dreptul la uitare

►  Dreptul la opoziție și la solicitarea unei limitări

►  Dreptul la portabilitatea datelor

►  Dreptul de a solicita despăgubiri

 • Respectarea vieții private și a datelor personale încă de la concepere pentru proiectele noi și implicit pentru proiectele în curs

Protecția datelor încă de la concepere

Protecția datelor încă de la concepere implică punerea în aplicare în prealabil și odată cu stabilirea mijloacelor de prelucrare, a unor măsuri tehnice și organizatorice destinate instituirii principiilor referitoare la protecția datelor persoanei vizate, în special cu privire la riscurile pe care le implică procesarea în ceea ce privește drepturile și libertățile persoanelor fizice.

Protecția implicită a datelor

Sunt prelucrate implicit doar datele necesare finalitații specifice prelucrării. Aceste principii se aplică cantității datelor, dimensiunii prelucrării, duratei lor de păstrare precum și accesibilității lor.

Analiză de impact referitoare la protecția datelor

Regulamentul prevede obligativitatea, pentru responsabilii de prelucrare și subcontractanți, de a efectua o analiză de impact referitoare la protecția datelor înainte de prelucrare, ce ar putea avea un risc crescut pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

Politica de confidentialitate

Societatea Ceva Sante Animale Romania (denumită în continuare «Ceva ») acordă o mare importanță protecției vieții private și datelor utilizatorilor site-urilor sale.

În cadrul activităților sale, Ceva colectează și procesează date cu caracter personal în calitate de responsabil cu procesarea și este în consecință supusă regulilor aplicabile în materie de protecție a datelor personale, și, în special, Regulamentului General European cu privire la Protecția datelor personale n°2016/679 din 27 aprilie 2016 (denumit „RGPD”), cât și tuturor regulilor de drept național instituite în vederea aplicării acestuia.   

Prezenta politică de confidențialitate (denumită în continuare „Politica”), își propune să vă informeze într-un mod clar, simplu și complet asupra felului în care Ceva colectează și utilizează anumite date cu caracter personal care vă vizează, în special prin sau în legătură cu site-urile sale sau aplicațiile mobile, și cu privire la modalitățile de care dispuneți pentru a controla această utilizare și a vă exersa drepturile în legătură cu aceasta.

1. CU CE OCAZIE VĂ SUNT COLECTATE DATELE PERSONALE ?

Ceva poate fi obligată să vă colecteze datele personale în diferite ocazii (pe internet sau prin prezență fizică)   

Câteodată, Ceva poate să culeagă datele dvs.prin intermediul formularelor, în cadrul cărora rubricile consemnate cu un asterisc  '*' sunt considerate obligatorii și trebuie completate. În caz contrar, accesul la anumite servicii și utilizarea acestora va fi imposibilă.

 • Datele pe care ni le comunicați creând un cont pe site-urile noastre de pe internet sau pe aplicațiile mobile

Dacă doriți să utilizați anumite site-uri, veți avea nevoie să vă identificați prin crearea unui cont.

Atunci când creați un cont pe site-urile noatre de internet sau aplicațiile noatre mobile, vi se va solicita să ne furnizați anumite date cu caracter personal, cu precădere datele personale de identificare.

Aceste date ne permit să gestionăm crearea profilului dumneavoastră și să vă asigurăm gestiunea contului.

Aceste procesări se bazează pe urmărirea interesului legitim al responsabilului de procesare în baza articolului 6 din RGPD.

 • Datele pe care dumneavoastră ni le comunicați pentru a răspunde unei oferte de muncă sau pentru o candidatură spontană

În cadrul gestiunii recrutării, Ceva colectează datele cu caracter personal ale candidaților care provin în special din CV-uri și scrisorile lor de motivație trimise, din întrevederile cu Ceva, dacă este necesar sunt prevăzute a fi utilizate rezultatele testelor psiho-tehnice, cât și răspunsurile la întrebările puse în formulare.

Aceste date vor fi prelucrate exclusiv de către Ceva și filialele sale în cadrul procesării candidaturii dumneavoastră.

Baza juridică a procesării se bazează totodată pe consimțământul și interesul legitim al responsabilului cu procesarea care trebuie să asigure gestiunea recrutării.

 • Datele colectate automat în momentul vizitării site-urilor noastre pe internet

Atunci când navigați pe site-urile noastre, e posibil să apară identificatori cookie pe terminalul dumneavoastră (calculator, telefon, tabletă), în funcție de opțiunile pe care le-ați exprimat și pe care le puteți modifica în orice moment.

Un identificator cookie este un mic fișier ce conține informații privitoare la navigarea pe aceste site-uri, al cărul obiectiv principal este de a îmbunătăți consultarea lor și de a permite adresarea de servicii personalizate.

În timpul consultării site-urilor noastre pe internet, Ceva setează îndeosebi identificatori cookie pentru măsurarea audienței. Identificatorii cookie pentru măsurarea audienței ne pemit să înțelegem mai bine felul în care site-urile sunt utilizate, să analizăm ergonomia lor și să detectăm și să rezolvăm problemele tehnice.

Acești identificatori cookie presupun acordul Utilizatorului.

A se consulta politica noastră cu privire la identificatorii cookie pentru mai multe informații – a se introduce adresa

 • În contextul gestionării buletinelor informative,

Ceva Santé Animale și Grupul Ceva colectează și procesează datele dvs. personale. Datele dvs. pot fi transmise furnizorilor pentru această gestionare. Aveți dreptul de a accesa, de a rectifica, de a limita și de a contesta procesarea. De asemenea, puteți obține portabilitatea, retrageți consimțământul dvs. prin dezabonarea la buletine de știri și solicitați ștergerea datelor. Pentru orice solicitare referitoare la datele dvs. personale, accesați această pagină 

 • Datele pe care ni le comunicați prin formularele de contact

Ceva a introdus formulare de contact.

Datele de completat în aceste formulare ne permit să răspundem întrebărilor dumneavoastră.

Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră prealabil.

Datele dumneavoastră personale nu sunt utilizate într-un alt scop.

 • Datele pe care ni le comunicați pentru a participa la un joc

Prelucrarea datelor cu caracter personal pusă în aplicare de Ceva se bazează pe consimțământul prealabil.

Datele dumneavoastră personale nu sunt utilizate într-un alt scop.

 • Dispoziții legale sau normative

Ceva poate fi obligată să colecteze si să comunice datele dumneavoastră personale pentru a se conforma unor solicitări de ordin legal sau normativ, hotărâri judecătorești, mandate sau proceduri judiciare, dacă respectarea legislației în vigoare o impune.

 • Date transmise prin rețelele sociale

Dacă dețineți un cont pe o rețea socială și procedați la o identificare pe un site sau o aplicație mobilă, prin această funcție fără înscriere prealabilă pe site sau pe aplicația mobilă Ceva, Ceva poate primi informații provenind de la rețeaua socială.

Aceste informații vă permit autentificarea și crearea contului.

Condițiile de partajare și de comunicare a acestor informații sunt prevăzute în cadrul condițiilor de înscriere ale rețelelor sociale și se bazează în orice situație pe consimțământul dumneavoastră prealabil.

2. CARE ESTE POLITICA NOASTRĂ DESPRE DATELE PRIVITOARE LA MINORI ?

Ceva acordă o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal ale minorilor.

Site-urile noastre de internet nu se adresează minorilor cu vârsta sub 18 ani și nu colectăm date personale ale acestor persoane. Minorii cu vârsta sub 18 ani trebuie să aibă autorizația părinților sau a titularului autorității parentale înainte de a furniza datele personale.  

În cazul în care constatăm că datele personale ale unor minori sub 18 ani au fost colectate fără autorizația prealabilă a părinților, vom proceda imediat la distrugerea lor.

3. CARE ESTE DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR ȘI CE PROCEDURĂ SE FOLOSEȘTE PENTRU ÎNCHIDERE ?

Ceva nu vă păstrează datele personale decât pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor urmărite, sub rezerva posibilitaților legale de arhivare, a obligativității păstrării anumitor date și/ sau păstrării caracterului anonim.

Aceste perioade de păstrare se stabilesc în funcție de scopul prelucrării și țin seama în principal de dispozițiile legale în vigoare care impun o perioadă de păstrare bine stabilită.

Spre exemplificare, găsiți în cele ce urmează perioadele de păstrare aplicabile :

 • Gestionarea înscrierii dumneavoastră la un cont : datele dvs. vor fi prelucrate până în momentul în care decideți să închideți contul. Puteți să vă închideți contul în orice moment accesând parametrii dumneavoastră de cont.

Cu toate acestea, în cazul în care nu v-ați conectat pe site-ul nostru timp de trei ani, vă vom închide contul.   

 • Formular de contact: Vă vom prelucra datele cât timp este necesar prelucrării cererii dumneavoastră. În orice caz, datele dumneavoastră vor fi suprimate după o perioadă de 2 ani de la ultimul contact din partea dumneavoastră.
 • Buletin informativ: vă vom procesa datele personale până la dezabonare sau anularea înscrierii dumneavoastră la buletinul informativ.  
 • Joc: datele dumneavoastră pot fi păstrate după finalizarea jocului în scopuri legale.
 • Candidatură: datele dumneavoastră personale vor fi păstrate pentru o perioadă maximă de 2 ani de la ultimul contact.

4. CUI PUTEM TRANSMITE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE ?

Datele dumneavoastră personale fiind confidențiale, doar persoanele autorizate în mod corespunzător de către Ceva, în temeiul funcțiilor lor, pot avea acces la datele dumneavoastră personale, fără a aduce atingere transmiterii lor eventuale  în condițiile impuse de reglementarea în vigoare.

Ceva se angajează să ia toate măsurile de organizare și tehnice care se impun pentru a păstra siguranța, integritatea și confidențialitatea datelor.  

Noi nu vindem datele personale unor terți.

Datele dumneavoastră personale pot fi transmise societăților aparținând Grupului Ceva.

Prestatarii nostri de servicii autorizați pot de asemenea să fie obligați să prelucreze datele dvs. personale care sunt absolut necesare pentru realizarea serviciilor pe care le încredințăm acestora: este vorba în special de prestatari responsabili cu gestionarea relației cu clienții, cu organizarea de jocuri-concurs, cu gestiunea programelor de fidelitate, cu trimiterea de mailuri în scop de marketing, cu stocarea de date…

În anumite situații, putem să transferăm datele dvs. personale în afara UE în țări care nu oferă o protecție suficientă în procesarea datelor personale conform normelor UE. În acest caz, vom securiza transferul și prelucrarea prin intermediul unui cadru juridic adecvat pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a datelor, oricare ar fi locul în care vă sunt prelucrate datele. Transferul se poate fi realizat pe « Privacy Shield », un proces de auto-înregistrare care oferă societăților un mecanism pentru a se conforma cerințelor UE în materie de protecție a datelor.

De asemenea, putem fi obligați să partajăm aceste date cu administrații și organisme publice conform dispozițiilor legale.

5. CUM VI SE PĂSTREAZĂ SIGURANȚA DATELOR PERSONALE ?

Ceva ia măsuri pentru protecția și securitatea datelor dumneavoastră personale, pentru a asigura confidențialitatea lor și a împiedica deformarea, deteriorarea, distrugerea sau divulgarea către terți neautorizați.

Atunci când este necesară și autorizată divulgarea datelor unor terți, Ceva se asigură că acești terți garantează datelor în cauză același nivel de protecție ca și cel oferit de Ceva, solicitând garanții contractuale care prevăd în special faptul că datele vor putea fi prelucrate exclusiv pentru scopuri autorizate, cu toată confidențialitatea și siguranța ce se impun.

Ceva pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura că datele personale sunt păstrate în modul cel mai securizat posibil, pe perioada necesară exercitării scopurilor urmărite, conform dreptului în vigoare.

Cu toate că Ceva ia toate măsurile adecvate pentru a vă proteja datele personale, nicio tehnologie de transmitere sau de stocare nu este total infailibilă.

Conform dreptului aplicabil, în cazul încălcării dovedite a securității datelor personale ce poate implica un risc crescut cu privire la drepturile și libertățile persoanelor vizate, Ceva se angajează să comunice despre această încălcare autorității de control competente și, atunci când reglementarea susmenționată o impune, persoanelor vizate.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, este de datoria dumneavoastră să luați masurile de precauție pentru a împiedica orice acces neautorizat la datele dumneavoastră personale și la terminalele dumneavoastră (calculatoare, telefoane, tablete…), în special prin alegerea unei parole solide.

6. CE DREPTURI AVEȚI ?

Sub rezerva condițiilor prevăzute de reglementarea în vigoare, privitor la datele personale dispuneți de următoarele drepturi :

 • Dreptul la informare cu privire la procesarea datelor personale

Ceva depune eforturi să vă ofere o informație concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, în termeni clari și simpli, despre condițiile de procesare ale datelor dumneavoastră personale.

 • Dreptul de acces, de rectificare și de ștergere a (sau « dreptul la uitare ») datelor personale

Dreptul de acces vă permite să obțineți din partea Ceva confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt procesate de către noi sau nu, și condițiile acestei procesări, precum și să primiți o copie (pentru orice copie suplimentară, Ceva are dreptul să solicite plata eventuală a cheltuielilor rezonabile pe baza costurilor administrative ocazionate).

Atunci când această solicitare este transmisă pe cale electronică, informațiile sunt furnizate sub formă electronică de uz curent, exceptând cazul în care ați solicitat să se facă într-un alt mod.  

Aveți de asemenea dreptul să obțineți, în cel mai scurt timp, rectificarea datelor personale care sunt inexacte sau incomplete.

În sfârșit, sub rezerva excepțiilor prevăzute de legea în vigoare (ex.: păstrarea necesară pentru respectarea unei obligații legale), aveți dreptul de a solicita ștergerea, în cel mai scurt timp, a datelor personale, atunci când se aplică unul dintre motivele următoare:  

 • datele dumneavoastră personale nu mai sunt necesare scopurilor pentru care acestea au fost colectate sau procesate altfel;
 • doriți să vă retrageți consimțământul pe baza căruia s-a fondat procesarea datelor personale dacă este cazul, și nu există altă bază care să justifice această procesare;
 • considerați și puteți dovedi că datele dumneavoastră personale au făcut obiectul unei procesări ilicite;
 • datele dumneavoastră personale trebuie să fie șterse în virtutea unei obligații legale.
 • Dreptul la limitarea procesării datelor personale

Reglementarea în vigoare prevede că acest drept poate fi invocat în anumite cazuri, în special în următoarele:

 • atunci când contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, aceste procesări de date vor fi limitate pe durata necesară verificării exactității lor;
 • atunci când considerați și puteți dovedi că procesarea datelor cu caracter personal este ilegală dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, în această situație puteți solicita limitarea procesării;
 • când Ceva nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal dar acestea vă sunt încă necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție;
 • atunci când vă opuneți procesării care s-ar baza pe interesul legitim al responsabilului cu procesarea, în timpul verificării pentru de a se afla dacă motivele legitime urmărite de responsabilul cu procesarea prevalează asupra motivelor dumneavoastră.
 • Dreptul la opoziție inclusiv la prospecție

Puteți să vă opuneți în orice moment procesării datelor personale incluzând cele de profil, pentru motive ce țin de situația dumneavoastră specială. Datele dumneavoastră personale nu vor mai fi procesate, exceptând situația în care există motive legitime și stringente pentru această procesare, care prevalează asupra intereselor dumneavoastră cât și a drepturilor și libertăților, sau din motive legate de constatarea, exercitarea, apărarea drepturilor în justiție.

Atunci când procesarea are ca scop prospectarea, puteți să vă opuneți în orice moment.

În acest caz, nu veți mai primi oferte personalizate.

 • Dreptul la portabilitatea datelor personale

Atunci când procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră sau pe un contract, acest drept la portabilitate vă permite să primiți datele personale pe care le-ați furnizat societății Ceva într-un format structurat, utilizat în mod curent și lizibil de către un aparat, și să transmiteți aceste date personale unui alt responsabil cu procesarea fără ca Ceva să se opună.

În cazul în care acest lucru est posibil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca aceste date personale să fie transmise în mod direct de către Ceva unui alt responsabil cu procesarea.

 • Dreptul de retragere a consimțământului cu privire la procesarea datelor personale

Atunci când Ceva vă procesează datele personale pe baza consimțământului dumneavoastră, acesta poate fi retras în orice moment.

În schimb, și conform legii în vigoare, retragerea consimțământului dumneavoastră se aplică doar situațiilor viitoare și prin urmare nu pune în discuție legalitatea procesării efectuate înaintea acestei retrageri.

 • Dreptul de a reclama la autoritatea de control

Dacă în pofida eforturilor societății Ceva în vederea păstrării datelor dumneavoastră personale, considerați că nu vă sunt respectate drepturile, puteți face o reclamație la o autoritate de control.

O listă a autorităților de control este disponibilă pe site-ul Comisiei Europene.  

 • Dreptul de a decide asupra datelor personale după deces

În sfârșit, aveți dreptul să decideți ce se va întâmpla cu datele dumneavoastră personale post-mortem prin acceptarea directivelor generale și particulare. Ceva se angajează să respecte aceste directive. În lipsa directivelor, Ceva recunoaște moștenitorilor posibilitatea de a exercita anumite drepturi, în special cel de acces, dacă este necesar pentru finalizarea succesiunii defunctului; și dreptul de opoziție pentru a proceda la închiderea conturilor de utilizator ale defunctului și pentru a se opune procesării datelor sale;  

7. MODALITĂȚI DE EXERCITARE A DREPTURILOR

Pentru orice întrebare referitoare la prezenta Politică de confidențialitate și/ sau pentru a vă exercita drepturile descrise mai sus, puteți să vă adresați societății Ceva, prin intermediul formularului. Ceva se angajează să vă răspundă în cel mai scurt timp, și în orice caz, în termen de o lună începând de la primirea cererii dumneavoastră.

Dacă este nevoie, acest termen poate fi prelungit cu două luni, ținând cont de complexitatea și numărul cererilor adresate societății Ceva. În acest caz, veți fi informat despre această prelungire și despre motivele întârzierii.

Dacă cererea dumneavoastră va fi transmisă în format electronic, informațiile vă vor fi de asemenea trimise pe cale electronică după posibilități, exceptând situația în care solicitați să fie trimisă în alt mod.

Dacă Ceva nu răspunde cererii dumneavoastră, aceasta vă va informa asupra motivelor lipsei sale de răspuns și veți avea posibilitatea să adresați o reclamație la autoritatea de control și/ sau să formulați acțiune in justiție.

Politica de cookies

Actuala politică de cookie-uri este aplicabilă în momentul consultării site-urilor de internet și a aplicațiilor mobile ale societății Ceva Sante Animale Romania (Ceva).

Atunci când navigați pe aceste Site-uri, este posibil să primiți cookie-uri trimise și gestionate de Ceva Sante Animale Romania, cât și cookie-uri trimise de alte site-uri sau servere web exploatate de către terți („ Cookie-uri terți ”).

1. CE ESTE UN COOKIE ?

Termenul de „cookie” cuprinde totalitatea dispozitivelor de monitorizare transmise aparatului dumneavoastră (calculator, smartphone, tabletă) șisau citiți de pe acesta cu ocazia consultării unui site internet sau a unei aplicații mobile (site) sau atunci când se vizualizează un mesaj publicitar. Aceștia au ca scop principal stocarea de informații privitoare la navigarea dumneavoastră pe site-uri și adresarea de servicii personalizate către dumneavoastră.    

2. CARE SUNT TIPURILE DE COOKIE ?

2.1. COOKIE-URI TEHNICE

Acestea sunt cookie-uri indispensabile pentru o funcționare optimă, o navigare de calitate pe site-urile noastre și pentru ameliorarea funcționalităților și performanțelor site-urilor.    

Totodată, dezactivând utilizarea acestor cookie-uri, nu veți mai putea beneficia de anumite funcționalități.

Aceste cookie-uri nu stochează nicio dată personală.

2.2. COOKIE-URI DE PERFORMANȚĂ

Acestea sunt cookie-uri ce permit stocarea de informații despre utilizarea site-urilor noastre care permit ameliorarea conținutului și/ sau adaptarea acestuia.

Acestea ne permit strângerea de informații despre felul în care utilizați site-ul, numărul vizitelor pe pagină, timpul petrecut pe o pagină, cât și numărul de accesări.

Toate aceste cookie-uri sunt activate în mod automat în momentul în care le acceptați. Totuși, dacă doriți să le dezactivați, sunteți invitați să consultați în special paragraful „ Exercitarea opțiunilor” după cum urmează.

Informațiile păstrate nu pot fi utilizate în scop comercial.

2.3. COOKIE-URI PENTRU PUBLICITATE

Aceste cookie-uri ne permit să vă adresăm mesaje publicitare adaptate centrului dumneavoastră de interes și să măsurăm eficacitatea campaniilor noastre publicitare.

Cookie-uri pentru măsurare

Cookie-urile pentru măsurare ne permit să evaluăm eficacitatea campaniilor noastre publicitare

Cookie-uri pentru orientare

Aceste cookie-uri ne permit să vă cunoaștem modul de navigare pentru a difuza mesaje publicitare care ar putea să vă intereseze.

Cookie-urile de orientare ne permit:

 • să colectăm date nominative sau non nominative cu ajutorul quizz-urilor,
 • să cunoaștem conținutul paginilor consultate,
 • să cunoaștem informațiile pe care ați ales să le difuzați cu ocazia înscrierii pe alte site-uri,
 • să cunoaștem paginile și site-urile web pe care le-ați consultat cu ocazia navigărilor recente, sau chiar înainte de a ajunge pe site,
 • să vă cunoaștem poziția.
2.4. COOKIE-URI EMISE DE TERȚI - PIXEL

Este posibil să includem pe site-urile noastre cookie-uri ce provin de la terți, care să vă permită să consultați conținuturile site-urilor noastre.

Aceste cookie-uri nu sunt gestionate de către Ceva și nu avem niciun control asupra procesului folosit de rețelele sociale pentru stocarea de informații referitoare la navigarea dumneavoastră pe site-urile noastre în legătură cu datele personale de care dispun.

Emiterea și utilizarea de cookie-uri de către terți sunt supuse politicilor lor de protecție a vieții private.

Vă invităm să consultați politicile de protecție a vieții private ale acestor rețele sociale pentru a lua la cunoștință despre finalitățile de utilizare, în special cele publicitare, despre informațiile de navigare pe care le pot stoca datorită acestor butoane de aplicație. Aceste politici de protecție trebuie în special să vă permită exercitarea opțiunilor pe aceste rețele sociale, îndeosebi atunci când vă configurați conturile de utilizare.  

3/ CUM SE CONTROLEAZĂ COOKIE-URILE

3.1. CU ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ

Atunci când vă conectați pentru prima dată pe site-urile noastre vi se va cere să acceptați cookie-urile.

Durata de valabilitate a acestui consimțământ este de maximum13 luni.

3.2. OPOZIȚIE LA COOKIE-URI

Puteți să modificați sau să renunțați la stocarea informațiilor cu ajutorul cookie-urilor gestionând în mod activ parametrii navigatorului dumneavoastră.

 • Să activați sau să dezactivați în întregime cookie-urile ;
 • Să suprimați cookie-urile specifice, care au fost deja înregistrate în navigator ;
 • Să împiedicați anumite site-uri Web să înregistreze cookie-uri pe calculatorul dumneavoastră;
 • Să blocați cookie-urile terților (atunci când în timpul navigării pe un site, sunt stocate cookie-uri pe calculatorul dumneavoastră de către un alt site).

Totuși, orice configurare pe care o puteți realiza ar putea să vă modifice navigarea și condițiile de acces la anumite servicii necesitând utilizarea de cookie-uri.

Astfel, noi nu vă sfătuim să refuzați utilizarea de cookie-uri tehnice, care sunt necesare funcționării site-ului iar refuzul acestora să vă împiedice o navigare în mod normal.

Totuși, refuzul cookie-urilor pentru orientare sau pentru măsurare conduce doar la oprirea publicității de pe site-urile noastre sau de pe Internet, iar acestea din urmă nu vor mai fi în acest caz adaptate interesului dumneavoastră.

3.3.  EXERCITAREA OPȚIUNILOR

Configurarea programului de navigare

Pentru a realiza acest lucru, urmați instrucțiunile date de navigatorul dumneavoastră.

Puteți de asemenea să accesați adresele de mai jos pentru a avea acces la instrucțiuni provenind de la anumiți navigatori dintre cei mai cunoscuți :

Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042,

Firefox:http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

Opera : https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Chrome :

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

Android : https://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices

Cookie-uri emise de terți

Doar emițătorul de cookie-uri terțe în cauză poate citi sau modifica elementele conținute de acest cookie. Aceste cookie-uri terțe sunt supuse politicilor de protecție a vieții private ale terților susmenționați.

Pentru mai multe informații și pentru a vă exercita opțiunile în ceea ce privește cookie-urile accesați adresele următoare :

3.4. PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII

De asemenea, pentru a afla mai multe informații despre modul în care funcționează cookie-urile și publicitatea orientată, puteți consulta :

Digital Advertising Alliance în Statele Unite: Digital Advertising Alliance

Digital Advertising Alliance of Canada în Canada: Digital Advertising Alliance of Canada

European Interactive Digital Advertising Alliance în Europa: European Interactive Digital Advertising Alliance

Aceste organizații vă permit dezabonarea de la mesaje publicitare bazate pe centrele de interes online și de la toate firmele membre

YourOnlineChoices :  

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies

Acest site vă propune să gestionați prin intermediul unei interfețe centralizate refuzul sau acceptul cookie-urilor susceptibile de a fi utilizate.

Pentru mai multe informații despre cookie-uri, puteți consulta site-ul Comisiei Naționale de Informatică și Libertăți : http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/.

4 – ACTUALIZAREA POLITICII DE COOKIE-URI

Politica cookie-urilor poate fi modificată de-a lungul timpului. Aceste modificări vor intra în vigoare imediat după afișarea Politicii de cookie-uri modificată. Vă invităm să citiți în mod regulat Politica cu privire la cookie-uri în vederea unor posibile schimbări.

Conditii de utilizare

I. Content and Access to the Website

A. Content of the Website

This Website of Ceva Santé Animale Group (hereinafter the Website) has been created to provide Users with information about the company, its organization, research,

products, human resources policy,  locations, communication. This webWebsite cannot under any circumstances constitute a contractual offer.

Any natural or legal person, connecting, browsing or using the Website (hereinafter the User), acknowledges having read these Terms of Use (hereinafter "Terms of Use" or "Terms") at the time of its connection to the Website and accepts them without reserve. The fact that the User does not have to click to accept the Terms of Use does not constitute an obstacle to their opposability.

Since the communication to the public regarding veterinary medicinal products is the subject of specific regulations, the information that the User finds on the Website must not be used to give a medical opinion or to replace a consultation with a professional health.
Similarly, this information can not be interpreted as a recommendation on the use of products without the advice of a veterinarian.

Ceva undertakes to verify that the content of the Website complies with the legal provisions in force. Ceva also undertakes not to disseminate data in violation of the rights of third parties, violent, pornographic or defamatory and not to disseminate illegal content, including racist, xenophobic, pedophile or otherwise detrimental to human dignity .

Ceva endeavors to update the content of the Website and to provide the User with accurate information. Nevertheless Ceva can not be held responsible for any errors and / or omissions. The User may notify any error or omission to the following e-mail address: contact@ceva.com

The User remains responsible for the use of the Website including its previous use if he gives up using the Website.

Ceva reserves the right to modify, terminate, suspend or discontinue without notice all or part of the services or content of the Website.

The Website may contain hypertext links to other Websites not managed and / or edited by Ceva. Ceva does not control in any way the information, products or services offered by these other Websites and can in no way be held responsible for the content of such Websites. The use of these Websites by the User is the sole responsibility of the latter.

B. Access to the Website

The consultation of the Website is accessible to any User having an internet access.
Ceva strives to keep the Website accessible 24 hours a day, 7 days a week, without being held to any obligation of result in this respect.

For maintenance, updating, and for any other reason including technical, access to the Website may be interrupted.

In no event will Ceva be held responsible for these interruptions in services and the consequences that may result for the User.

Furthermore, Ceva can not be held responsible for the presence of viruses on the Website and any consequences that may result for the User

C. Use of the Website

The User is authorized to:
- view all or part of the Website,
- complete the information relating to the User Account (hereinafter defined).

The User is not authorized to:
- copy, distribute (including copies), modify or falsify in any way all or part of the elements of this Website- eliminate, from any item copied or printed from this Website, any mention of copyright author, trademark or other intellectual property clause contained in the original element.
If the User wishes to create a hypertext or other link to the Website, he sends an email to the following email address: contact@ceva.com, stating:
- the URL (s) of the page (s) from which the User wishes to propose a link to the Website,
- the URL (s) of the page (s) of the Website to which the User wishes to propose a link.
Ceva undertakes to study the User's request but is not obliged to do so.
Any fraudulent use of the Website or its content and any violation of these Terms may result in the application of criminal and civil penalties provided by law.

II. Creation and Use of User Account

In the event that the Website allows the opening of a User Account, the User agrees to comply with the rules for the creation and use of the User Account defined below.

A.User Account Creation

The User has the obligation to submit the registration form proposed by Ceva and to provide the required data concerning him. The user must also define an identifier and a password (hereinafter the "Connection Codes") which will allow him to access his User Account.

Failing to fill in the mandatory information required, the creation of the User Account will be refused.

Any User may register only once on the Website.

The User certifies that the information he provides is accurate, complete and undertakes to do what is necessary to ensure that it remains so. In particular, the User undertakes to provide only sincere and real information.

In the event that the information provided is false, incomplete or out of date, Ceva reserves the right to suspend or close the User account, temporarily or permanently.

The processing of personal data provided by the User in connection with the creation and use of the User account to the data controller of Ceva is subject to the provisions of the Privacy Policy of Ceva detailed on the Website.

The User agrees not to disclose his Login Codes to any third party in any form or in any way whatsoever and to inform Ceva of any use or suspicion of use of said Codes by an unauthorized third party. The User is solely responsible for the confidential storage of his Connection Codes and any use he may make of them.

B. Use of User Account Services

The User undertakes to respect the conditions specific to the Services offered on the Website.
In particular, as part of the Services offered, the submission to the User Account of a photo, a creation or a testimony (hereinafter the "Content"), grants Ceva and its affiliates a right not exclusive and globally transferable, irrevocable and perpetual, for free use as described, the Content on the media of his choice.

Ceva undertakes to mention the copyright in the event of exploitation or reproduction of the User's Content.

C. Closing the User Account

The User may at any time proceed to the deletion of his account by logging into his User Account. Closing the Account automatically and immediately causes the end of access to the files attached to it.

In case of non compliance with these Terms, Ceva reserves the right to refuse access to the Services and to close the User Account.

III. Intellectual Property Rights

The Website is owned and operated by Ceva. The presentation of the Website and each of the elements, including trademarks, logos and domain names, appearing on the Website or the component, are protected by the laws in force on the intellectual property, and (i) are held by Ceva or by its subsidiaries or affiliated companies, or (ii) are held by third parties and are subject to a license for use and exploitation granted to Ceva by their owners.

Nothing contained on the Website or the Component may be reproduced, used, modified, assembled, decompiled, assigned, licensed, transferred, copied, translated, sold, published, exploited or otherwise disseminated in any medium whether, partially or completely, without the prior written consent of Ceva. Only the copy for private use is authorized for personal use, private and non-commercial, on the personal computer of the User or via the sharing tools offered on the Website.

Any use formally authorized by Ceva of the content contained in or contained in the Website must be done without any denaturing, modification or alteration in any way whatsoever

Violation of these mandatory provisions subjects the User and all persons responsible to the criminal and civil penalties provided for by French law.

Ceva or its subsidiaries reserve the right to pursue any act of infringement of its intellectual property rights.

IV. Liability of the User

All the hardware and software necessary to access and use the Website is the responsibility of the User who is responsible for the proper functioning of its equipment and its Internet access.

The User is required to take all the necessary preventive measures for the protection of his data, software and / or computer systems to guard against the contamination of possible viruses.

The use of the content made available through the Website is the responsibility of the User. The facts or acts that the User would have to perform in consideration of this information can not engage any other responsibility than that of the User. The access to the contents made available on the Website is the responsibility of the User and Ceva could not be held responsible for the damage or the loss of data which could result from the downloading or the use of the contents diffused on the Website .

The User is solely responsible to Ceva and, where applicable, to any third party, for any damages, direct or indirect, of any nature whatsoever, caused by any content, whatever its nature, communicated, transmitted or disseminated by the User, through the Website, as well as for any violation of these Terms, and the privacy policy.

Mentiuni legale

CEVA SANTE ANIMALE ROMANIA SRL (« CEVA »)

str Chindiei nr 5, sector 4

040185 BUCURESTI, Romania.

Tel : +40 (0)21 335 00 60

Fax: +40 (0)21 335 00 52

E-mail : cevaromania@ceva.com

Persoana care autorizeaza publicarea: Ovidiu SUTEU – Director General al CEVA SANTE ANIMALE ROMANIA

Contact

Ceva Santé Animale Romania se angajeaza sa respecte Regulamentul general privind colectia datelor (GDPR), cu privire la colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra Beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a va opune procesarii datelor, dreptul de retragere a consimtamantului sau a datelor si de a sterge orice informatii personale ce va apartin. In vederea permiterii exercitarii drepturilor conform GDPR, va rugam sa completati formularul de mai jos. Datele dumneavoastra vor fi procesate pentru a raspunde solicitarii dumneavoastra. Acestea nu vor fi colectate sau stocate de catre Ceva, in niciun alt scop.

Solicitarea dumneavoastra a fost transmisa. Ne vom asigura ca va vom contacta cat mai curand posibil. Datele dumneavoastra vor fi procesate pentru a putea raspunde solicitarii dumneavoastra. Acestea, nu vor fi colectate sau pastrate de Ceva, pentru alte scopuri

Sus