Intoarceti-va la lista de produse

Altresyn

Altrenogest este o substanţă progestagenă de sinteză aparţinând familiei 19-nor-testosteron. Pentru mai multe informaţii, accesaţi aici:

Altresyn.pdf

Indicatii: Suine (scrofite pubere):

Se administreaza pe cale orală,prin aplicare deasupra furajului.

Doza este de 20 mg altrenogest per animal şi pe zi, ceea ce corespunde cu 5 ml ALTRESYN per animal o dată pe zi, timp de 18 zile consecutive. 

Altrenogest este o substanţă progestagenă de sinteză aparţinând familiei 19-nor-testosteron. Acest progestagen este activ pe cale orală. Altrenogestul acţionează prin scăderea concentraţiei plasmatice a hormonilor gonadotropi endogeni LH şi FSH. Concentraţiile reduse ale gonadotropinelor induc regresia foliculilor mari (> 5 mm) şi nu permit creşterea foliculilor mai mari de 3 mm, ducând la absenţa estrului şi a ovulaţiei pe perioada tratamentului. Sfârşitul tratamentului este urmat de o creştere regulată a concentraţiei plasmtice a LH-ului permiţând creşterea şi maturarea foliculilor. Astfel, animalele intră în călduri într-un mod sincronizat.

Sus