Intoarceti-va la lista de produse

Coglavax

Două administrări ale vaccinului asigură imunizarea bovinelor, ovinelor şi caprinelor enterotoxiemiei provocate Clostridium perfringens tipul A, B, C, D şi a clostridiozelor provocate de Cl. novyi B (oedemantiens), Cl. septicum, Cl. tetani şi Cl. chauvoei. Imunizarea activă a vacilor, oilor şi caprelor gestante oferă protecţie pasivă viţeilor, mieilor şi iezilor prin anticorpii colostrali. Pentru mai multe informaţii, accesaţi aici:

Coglavax.pdf

Indicatii:  Bovine,ovine, caprine.

Prevenirea prin imunizarea activă împotriva enterotoxiemiei provocate de Clostridium perfringens tipul  A, B, C, D şi a clostridiozelor provocate de Cl. novyi B (oedemantiens) Cl. septicum, Cl. tetani şi Cl. chauvoei.

 

*     enterotoxiemia la oile şi caprele adulte,

*     dizenteria bacilară a mieilor şi viţeilor,

*     enterotoxaemia cu Cl. perfringens tip D

*     enterita hemoragică a mieilor şi iezilor,

*     hepatita necrotică a oilor,

*     bradsotul sau edemul malign al cheagului,

*     cărbunele emfizematos,

*     gangrena gazoasă datorată diverselor clostridii

*     tetanosul

Sus