Burse Ceva Sante Animale Romania 2019-2020

Ceva Sante Animale Romania acordă două burse a câte 500 de RON pe durata unui semestru universitar (5 luni calendaristice)

Burse Ceva Sante Animale Romania 2019-2020

 

1. Tipuri de bursă

Ceva Sante Animale Romania acordă două burse a câte 500 de RON pe durata unui semestru universitar (5 luni calendaristice), începând cu semestrul al doilea al anului universitar 2019-2020 (februarie-iunie 2020)

 

2. Eligibilitate

Pentru a aplica, studenții trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții:

 • să fie cetățeni ai statului român sau ai Republicii Moldova
 • să fie înmatriculați la programul de studii medicină veterinară (USAMV Cluj-Napoca) în anii 4, 5 sau 6

 

3. Înscrierea candidațiilor

Pentru a participa la acest program, aplicanții trebuie să parcurgă următoarele etape:

 • participare lansare publică bursă Ceva Sante Animale Romania
 • înscriere (trimitere proiect la adresa petrisor.costache-bobescu@ceva.com)
 • prezentare publică proiect în fața juriului (doar finaliștii)

 

4. Selecția candidaților

Evaluarea candidaților se va face în două etape:

 • evaluarea proiectelor și selectarea finaliștilor
 • evaluarea prezentării publice a proiectelor

 

5. Juriul

Juriul este format din:

 • Dr. Ovidiu ȘUTEU, Country Manager Ceva Sante Animale Romania
 • Dr. Petrișor COSTACHE-BOBESCU, CA Marketing Manager Ceva Sante Animale Romania
 • Prof. Dr. Andrei Daniel MIHALCA, Prorector USAMV Cluj-Napoca
 • Stud. Ana HÎRUȚA, Reprezentant studenți, FMV Cluj-Napoca
 • Drd. Maria-Cătălina MATEI, fost bursier Ceva Sante Animale Romania

 

6. Calendar

Anunț preliminar

31.10.2019

Lansare publică burse

14.11.2019

Înscriere candidați

14.11.2019-20.12.2019

Evaluare proiecte

21.12.2019-05.01.2020

Afișare rezultate (finaliști)

06.01.2020

Prezentare publică proiecte

16.01.2020

Rezultate finale

16.01.2020

Sus