Consecvenţa și siguranţa vaccinului imun-complex IBD. O formulare echilibrată, unică, antigen-anticorp

Un vaccin imun-complex împotriva bursitei infecţioase (IBD) este o formulare echilibrată între un virus viu al bursitei infecţioase (tulpina Winterfield 2512) și un antiser hiperimun specific împotriva IBDV.

de Fernando Lozano, Guillermo Gonzalez, Jean Leorat, Christophe Cazaban, Jaime Sarabia, Bertrand Le-Tallec and Marco Aurélio Elmer Lopes

Este esențial să existe o combinație bine definită, echilibrată antigen-anticorp, pentru a asigura o activare consistentă și fiabilă a imunității împotriva IBD,  în prezența anticorpilor maternali (MDA). Anticorpii specifici acoperă proteinele de suprafață ale virusului IBD, ascunzând virusul care astfel nu poate fi detectat de sistemul imunitar.

Acest complex imun este sechestrat de celulele dendritice și rămâne acolo până când imunitatea IBD pasivă transferată de la părinţi la descendenți este catabolizată și scade suficient de mult pentru a permite eliberarea virusului și colonizarea completă a bursei. Bursa este astfel protejată împotriva infecției cu virusuri IBD, blocând astfel ciclul reinfecției cu virusuri IBD de teren.

 

Beneficiile acestei tehnologii sunt calitatea și intensitatea protecției provenite din capacitatea virusului IBD de a coloniza bursa fără a afecta păsările, rezultând o protecție completă împotriva semnelor clinice IBD, rezistență completă împotriva infecției cu IBDV, reducerea excreţiei virale și diminuarea riscului de modificări ale virusului după infecții repetate. Vaccinul se adaptează la nivelurile de imunitate pasivă ale fiecărui pui și se replică la momentul optim, când nivelul MDA este scăzut.

Datorită efectului de mascare al anticorpilor care acoperă tulpina vaccinală din formula imun-complexă, vaccinul nu este neutralizat de MDA. Din acest motiv, complexul imun poate fi administrat în prezența imunității pasive, în incubaţie, fie pe cale In-Ovo, fie pe cale subcutanată. Unul din avantajele vaccinării auditate în incubaţie este asigurarea imunizării corespunzătoare a fiecărui pui. Până la începutul anului 2021, peste 120 de miliarde de păsări din întreaga lume au fost vaccinate cu Transmune®, demonstrând nivelul de încredere al industriei aviare în acest vaccin viu imun-complex IBD.

Niveluri heterogene de imunitate pasivă IBD la efectivele de pui de carne

Efectivele nou plasate într-o fermă sunt de obicei alcătuite din pui proveniţi de la părinţi de diferite vârste și niveluri de imunitate IBD, suplimentar față de variația normală a nivelurilor de imunitate pasivă transferate puilor de păsările dintr-un singur efectiv. Un vaccin imun-complex IBD bine echilibrat trebuie să fie capabil să inducă imunitate, în situaţia în care se confruntă cu niveluri variabile de anticorpi maternali capabili să neutralizeze virusul IBD, dacă acesta nu este protejat corespunzător. O formulare dezechilibrată a unui vaccin imun-complex poate avea efecte diferite asupra unui efectiv vaccinat (vezi ilustrația și tabelul de mai jos).

Toate vaccinurile imun-complex IBD sunt diferite între ele

Vaccinurile cu imun-complex, în conformitate cu formularea lor, vor avea proporţii diferite de virus-anticorp, din timpul procesului de producție al vaccinului, după cum se poate observa în rezultatele testelor din tabelul de mai jos.

Figura 1: Diferențele dintre echilibrul formulărilor antigen-anticorp între diferitele vaccinuri imun-complex. 

Luând în considerare diferitele formulări ale diferitelor vaccinuri imun-complex, este de înțeles de ce există variații ale rezultatelor atunci când acestea sunt comparate în fermele de păsări.

Controlul strict al calității și un test unic al eficacităţii (CID50)

Printre caracteristicile de diferențiere ale principalului vaccin imun-complex IBD (Transmune®) se numără calitatea unică de a fi în conformitate cu cele mai stricte standarde de calitate, eficacitate și consistență, lot după lot, conform reglementărilor europene.

Calitatea vaccinului constă în calitatea materiilor prime și puritatea imunogenilor, fără agenți contaminanți. În plus, a fost dezvoltat în mod unic un test specific de eficacitate al vaccinului imun-complex final liofilizat, pentru a asigura eficacitatea acestuia atunci când este administrat păsărilor.

Titrările separate ale virusului IBD și ale serului imun nu sunt standarde suficiente de calitate pentru un vaccin imun-complex, deoarece ambele ingrediente sunt în cele din urmă amestecate înainte de procesul sever de liofilizare, unde pierderile de titruri virale şi de ser imun sunt implicite.

Produsul final liofilizat imun-complex nu crește pe ouă embrionate sau pe culturi celulare. A fost nevoie ca cercetătorii din cadrul Ceva să elaboreze un protocol specific, pentru a determina eficacitatea produsului finit, ca test suplimentar de control al calității pentru Transmune®, numit CID50 (doza infectantă pentru pui 50).

Activitatea complexului-imun este evaluată utilizând mai multe teste biologice, inclusiv histomorfometria burselor și testul ELISA pentru a confirma activarea vaccinului. Rezultatele sunt procesate statistic folosind o opțiune Model Fit. A fost de asemenea stabilit un standard pentru lansarea produsului care a fost aprobat de autoritățile de reglementare ale UE. Asta înseamnă că orice lot care nu ar respecta standardul de eficacitate stabilit va fi distrus și nu va fi pus pe piață.

Standardele de control al calității, inclusiv CID50, sunt o altă garanție că vaccinul nostru imun-complex IBD (Transmune®) respectă cele mai stricte standarde de control al calității, lot după lot, fiind un produs pe care clienții se pot baza.

Efectele biologice ale diferitelor formulări de vaccinuri imun-complex IBD:

Exemplul 1: Un studiu de teren în Brazilia care a comparat Transmune cu un alt vaccin imun-complex a demonstrat diferențele în acoperirea efectivelor la vârsta de 35 de zile. Studiul a inclus 10 efective de pui de carne, cu o populație estimată de 352.000 de păsări (grupul Transmune) față de 10 efective cu aproximativ 340.000 de pui de carne (alt vaccin imun-complex). Probele de bursă prelevate la vârsta de 35 de zile, de la fiecare grup, analizate prin PCR, au arătat o acoperire completă a efectivelor vaccinate cu Transmune în comparație cu detectarea vaccinului la 60% din efectiv în cazul celuilalt vaccin imun-complex.

 

Exemplul 2: Un alt studiu care a comparat detectarea tulpinii vaccinale IBD a patru vaccinuri imun-complex IBD prin PCR, la diferite vârste ale puilor de carne vaccinați, a arătat că vaccine-take-ul in cazul Transmune a fost de 100%, la vârsta de 28 de zile în comparație cu celelalte vaccinuri imun-complex,  A, B și C, care au ajuns la 80%, 60% și respectiv 30% la vârsta de 28 de zile. Aceste studii anterioare au arătat că formulările de vaccin imun-complex diferă și, prin urmare, au rezultate diferite în teren, la efectivele vaccinate.

  

Exemplul 3: Observațiile din teren asupra unui alt vaccin imun-complex au arătat rezultate foarte variabile în ceea ce priveşte detectarea vaccinului în diferite țări (a se vedea figura de mai jos). Motivele posibile pentru acest vaccine-take neregulat pot fi nivelul de atenuare a tulpinii vaccinale sau formularea complexului imun, cu conținut redus de virus.

 

Rezultate de teren privind performanțele productive

Testul din teren # 1 - Egipt (2017): Parametrii de performanță productivă au fost comparați la un total de 18 efective, cuprinzând 332.000 de pui de carne. Aceste efective au fost distribuite uniform în două grupuri de tratament. Jumătate au fost vaccinați cu Transmune și cealaltă jumătate au fost vaccinați cu alt vaccin imun-complex. Parametrii măsurați au fost greutatea corporală finală, mortalitatea cumulată, raportul de conversie a furajului și factorul european de eficiență a producției (EPEF). Rezultatele comparative pot fi observate în graficul de mai jos. Valoarea adăugată a vaccinării cu Transmune a fost estimată la 382 de euro la 1.000 de păsări, profitabilitate suplimentară față de alte vaccinuri imun-complex.

Testul din teren # 2 - Venezuela (2018): Un studiu de teren efectuat în Venezuela în 2018, a inclus un total de 122 de efective de pui de carne, cu peste 3,6 milioane de păsări. Aceste efective au fost distribuite în două grupuri de tratament. O jumătate a fost vaccinată cu Transmune și cealaltă jumătate a fost vaccinată cu alt vaccin imun-complex. Parametrii de producție măsurați au fost perioada de creștere, mortalitatea cumulată, sporul mediu zilnic, raportul de conversie a furajelor ajustat și EPEF. Rezultatele comparative ale performanței pot fi observate în graficele de mai jos. Valoarea totală adăugată prin vaccinarea cu Transmune a fost estimată la 90 Euro profit suplimentar pentru fiecare 1.000 de pui, în comparație cu celălalt vaccin imun-complex.

  

În concluzie

  • Protecția efectivelor și diferențele de performanță din teren au fost observate la diferitele vaccinuri imun-complex IBD.
  • O formulare echilibrată antigen-anticorp este esențială pentru ca un vaccin imun-complex să protejeze și să funcționeze în mod constant la efectivele vaccinate.
  • Standarde stricte de control al calității și un test unic de potențialitate (CID50) al vaccinului final imun-complex liofilizat conţinut de Transmune® asigură consistența și fiabilitatea în efectivele vaccinate privind controlul IBD.
  • Transmune® oprește în mod eficient și sigur ciclul Gumboro, lot după lot.

Pentru articolul original, accesați link-ul de mai jos:

Consistency and reliability of the IBD Immune-Complex Vaccine | The Poultry Site

Last update: 10/11/2021

Sus