Performanța continuă a vaccinului imun-complex IBD

Vaccinul imun-complex IBD de referință, Transmune, a fost dezvoltat pentru a îmbunătați controlul unei amenințări globale constante a IBDV.

Performanța continuă a vaccinului imun-complex IBD

 Fernando Lozano, DVM , Marco Aurélio Elmer Lopes, DVM , Guillermo Gonzalez, DVM , Jean Leorat DVM , Christophe Cazaban, DVM , Jaime Sarabia, DVM and Bertrand Le-Tallec, DVM

25 Mai 2021

Progresele din domeniul vaccinurilor și echipamentelor de vaccinare pentru controlul bolilor virale la păsări, boli ca bursita infecțioasă (IBD), au imbunătățit și simplificat programele de control al IBD. Dovezile adunate de-a lungul anilor demonstrează că un program de vaccinare IBD bine conceput, în incubaţie, administrat fie pe cale in-ovo, fie pe cale subcutanată, este foarte sigur și eficient.

În plus, vaccinarea în incubaţie prezintă avantajul unui proces eficient de administrare uniformă a vaccinului, operatorii fiind calificați și instruiți pentru a asigura prepararea și aplicarea corectă a vaccinului.

Bursita infecţioasă (IBD) cunoscută şi sub numele de boala Gumboro, necesită imunizare timpurie, în incubaţie. Acest virus extrem de infecțios este foarte de rezistent la dezinfectanți. Virusul IBD rămâne permanent în adăposturi, devenind un agent patogen rezident care infectează efective succesive, transformându-se într-o amenințare continuă. Această boală este diferită de alte boli virale ale păsărilor, cum ar fi boala Newcastle, bronșita infecțioasă sau laringotraheita infecțioasă, în care virusurile sunt introduse de fiecare dată în efectiv din surse externe. Vaccinarea în incubaţie împotriva IBD se poate face folosind două tipuri de tehnologii vaccinale de producţie, prin care se obţin vaccinuri imun-complex sau vaccinuri vectoriale.

Vaccinul imun-complex IBD de referință, Transmune, a fost dezvoltat pentru a îmbunătați controlul unei amenințări globale constante a IBDV. Se numește imun-complex deoarece este o suspensie a unui virus Gumboro viu atenuat (tulpină intermediară plus) în combinație cu o formulare echilibrată de antiser specific IBD. Acest vaccin imun-complex are avantaje specifice față de alte vaccinuri IBD folosite în incubaţie, cum ar fi vaccinurile vectoriale HVT-IBD, după cum urmează:

 

Diferenţa dintre vaccinuri

Imun-complex

rHVT-IBD

Vaccin viu atenuat (tulpina intermediara plus)

Da

Nu

Eficace în prezența MDA (anticorpi maternali) la IBD (protecție imun-complexă)

Da

Da(nu există virus IBD în vaccinul vectorial)

Debutul imunității ajustat în funcție de nivelul individual de Ac maternali

Da

Nu

Blocarea oricărui tip de infecție cu virus IBD

Da

Nu

Prevenirea excreţiei virusurilor de teren și a mutațiilor

Da

Nu

Oprește ciclul  bolii de Gumboro

Da

Nu

Sprijină performanțele productive și profitabilitatea

Da

Nu

Instalarea imunităţii

Există mai mulți factori implicați în instalarea protecției împotriva IBD, care ar trebui luaţi în considerare pentru a întrerupe ciclul infecției de la un efectiv la altul, cum ar fi:

  • Virus IBD rezident în fermă: în asociere cu invazivitatea și patogenitatea diferitelor tulpini de virus IBD de teren prevalente în fermă.
  • Presiunea virală IBD din teren: asociată cu condițiile de mediu favorabile răspândirii bolii, cum ar fi biosecuritatea sub-optimă, calitatea slabă a sistemului de management etc.
  • Variabilitatea imunităţii pasive: niveluri variabile de anticorpi maternali (MDA) transferate de la efectivele de reproducători la descendenți care au astfel niveluri variabile de imunitate pasivă IBD.
  • Imunitate activă: Eliberarea virusului viu atenuat din vaccinul imun-complex pentru a coloniza complet bursa atunci când MDA s-au redus, permițând inducerea imunității active împotriva IBD și, prin urmare, blocarea virusurilor IBD de teren.

Figura 1. Tulpina de vaccin viu este eliberată din complexul imun devreme și colonizează bursa, în comparație cu vaccinurile vectoriale IBD, unde debutul imunității este stabil și depinde doar de cinetica HVT, indiferent de anticorpii maternali IBD la ecloziune.

Efectivele de pui vaccinați cu vaccinul imun-complex au un răspuns imun activ, deoarece imunitatea pasivă (MDA) scade permițând eliberarea virusului vaccinal viu. După eliberarea virusului IBD, acesta ajunge și colonizează bursa, inducând un răspuns imun activ și susținut, blocând virusurile IBD de teren și oprind astfel ciclul infecției. În schimb, vaccinurile vectoriale rHVT-IBD necesită timp mai îndelungat pentru a activa un răspuns serologic la proteina exprimată VP2, cu un control redus asupra spectrului virusurilor IBD de teren. În consecință, aceste virusuri de teren sunt capabile să colonizeze bursa, continuând ciclul infecțiilor cu virus IBD de teren.

Vaccinarea și infecţia experimentală cu virusuri IBD foarte virulente şi variante

Într-un studiu controlat, pui broiler comerciali (Ross 308) având anticorpi maternali detectați prin metoda Elisa (Biochek IBD AMT 1378 +/- 674) și prin virus neutralizare VN (1629 +/- 1554), au fost folosiți pentru un studiu de infecţie experimentală folosind un virus IBD foarte virulent (vvIBDV) precum şi cu o variantă IBDV. Păsările au fost distribuite în trei grupuri: Grupul 1 a fost vaccinat în ziua 1 cu vaccinul de referință imun-complex. Grupul 2 a fost vaccinat în ziua 1 cu un vaccin vectorial dublu insert rHVT. Grupul 3: păsările au fost lăsate nevaccinate, ca martori pozitivi. Toate păsările au fost infectate experimental la vârsta de 4 săptămâni pentru ca debutul instalării imunității să fie echitabil pentru toate vaccinurile. Infecţia experimentală cu virusul IBD a fost făcută prin administrarea unei tulpini foarte virulentă izolată în Turcia (D407 / 2/04 / TR) sau o tulpină variantă izolată din Filipine (D1310 / 2/10 / PH) în doză de 104,0 DIE50 / pui, aplicate oral.

Imunitatea a fost evaluată măsurarea nivelului încărcării virale la nivelul bursei cu virusul IBD, prin RT-PCR la 5 și 10 zile după infecția experimentală (dpch).

Figura 2. Rezultate PCR în țesutul bursal la 5 și 10 zile după infecţia experimentală, la grupurile vaccinate cu Transmune sau rHVT-ND-IBD și grupul control nevaccinat.

Rezultatele acestui studiu au arătat că vaccinarea grupului 1 cu Transmune a împiedicat complet replicarea în bursă a celor două tulpini ale virusului, la toţi puii, spre deosebire de grupul vaccinat cu vectorul HVT-IBD unde protecția a fost de 10% la 5 dpch și 30% la 10 dpch, pe baza rezultatelor RT-qPCR (virusul folosit in infecţia experimentală a fost găsit în 9/10 probe la 5 dpch și 7/10 probe la 10 dpch în grupul rHVT-IBD). Aproximativ 30% din păsările vaccinate din grupul rHVT-IBD au prezentat o replicare puternică în bursă a virusului folosit pentru infecţia experimentală, similară cu grupul nevaccinat.

 

Colonizarea bursei după vaccinare

Examinarea vizuală a dimensiunii bursei după vaccinarea IBD este un parametru rapid și ușor prin care se poate detecta replicarea virusului IBD în bursă. Comparația dimensiunilor bursei din Figura 3 arată replicarea virusului IBD în ambele grupuri de pui broiler.

Figura 3. Imagini ale bursei Fabricius de la pui broiler în vârstă de 3 - 6 săptămâni vaccinaţi fie cu un vaccin imun-complex (virus viu IBD atenuat), fie cu un vaccin vectorial rHVT-IBD.

 

Cu toate acestea, reducerea dimensiunii bursei este de așteptat la acele efective vaccinate cu vaccinul imun-complex IBD (sus), unde tulpina de virus IBD viu conținută de vaccin se reproduce pe deplin în bursă (9 din 10 burse pozitive pentru tulpina vaccinală prin qPCR) blocând astfel infectarea păsărilor cu virusurile IBD de teren.

Pe de altă parte, reducerea dimensiunii bursei observată la păsările vaccinate cu vaccin vectorial rHVT-IBD se datorează infecției cu virus IBD de teren (7 din 10 burse au fost infectate cu virus IBD de teren).

 

Protecția comparativă după infecţia experimentală cu IBDV

A fost efectuat un studiu pentru a compara răspunsul imun protectiv oferit de vaccinul imun-complex comparativ cu cel oferit de un vaccin vectorial rHVT-IBD împotriva infecţiei experimentale cu diferite  virusuri IBD de teren. Puii broiler (Ross 308) au fost vaccinați cu fiecare din cele două vaccinuri în prima zi de viată, iar la 28 de zile au fost infectaţi experimental cu diferite virusuri IBD de teren, izolate din diferite țări şi care prezintă o gamă largă de caracteristici antigenice. Probele de bursă au fost colectate în zilele 4 și 14 post-infecţie și au fost examinate microscopic pentru a detecta leziuni bursale asociate unei infecții cu virus IBD. Bursa a fost considerată complet protejată atunci când mai puțin de 10% din foliculi au fost afectați de virusul infectant. Acest studiu demonstrează un răspuns protectiv de 100% generat de virusul IBD viu din vaccinul imun-complex, la 4 și 14 zile după infecţia experimentală, indiferent de IBDV infecțios. Acest lucru demonstrează că această tehnologie oferă o protecție robustă și cu spectru larg. În grupul vaccinat cu un vaccin rHVT-IBD s-a observat o rată de protecție heterogenă. Protecția de 100% a fost atinsă doar o singură dată pe parcursul studiului.

Figura 4a. Protecția bursei, observată prin leziuni microscopice, de la pui broiler vaccinați și nevaccinați la 4 DPCH

 

Figura 4b. Protecția bursei, observată prin leziuni microscopice, de la pui broiler vaccinați și nevaccinați la 14 DPCH

 

Protecția împotriva excreţiei și răspândirii virusului IBD

Puii vaccinați fie cu vaccin imun-complex, fie cu un vaccin vectorial rHVT-IBD au fost infectaţi experimental cu un virus vvIBD, alături de un grup de control nevaccinat. Puii nevaccinați au fost amestecați cu fiecare din cele două grupuri, pentru a evalua excreţia virusului și transmisibilitatea la puii sensibili de către efectivele vaccinate și infectate experimental. Rezultatele qPCR din țesuturile bursale ale puilor din fiecare grup au demonstrat absența excreţiei și răspândirii la păsările nevaccinate doar în cazul grupul vaccinat cu vaccinul imun-complex. Acest lucru demonstrează eficacitatea vaccinului imun-complex în oprirea ciclului infecțiilor cu virusuri IBD de teren.

Figura 5. Eficacitatea a două programe de vaccinare IBD pentru a opri excreţie și răspândirea IBD după infecţia experimentală cu tulpini IBD virulente

Se observă de asemenea că nu s-a detectat o replicare a tulpinilor IBD foarte virulente, nici la păsările vaccinate cu vaccin imun-complex şi infectate experimental şi nici la păsările susceptibile din grupul de control. Măsurând cantitatea de virus IBD detectată de qRT-PCR în alte grupuri vaccinate și infectate, a existat o reducere estimată a replicării virusului de 5 logaritmi în bază 10, adică de 100.000 de ori.

 

Înlocuirea virusului IBD de teren

Figura de mai jos prezintă un aspect comparativ cu privire la detectarea virusului prin qPCR din bursele puilor vaccinaţi cu diferite programe de vaccinare IBD. Aceste rezultate au fost colectate de la 527 de efective de pui pe durata unui studiu de 4 ani (2013-2016). Înlocuirea virusului IBD de teren cu tulpina vaccinală conținută de vaccinul imun-complex a fost observată constant, colonizând pe deplin bursa și blocând replicarea virusurilor IBD de teren.

Figura 6. Rezultate comparative a două programe de vaccinare împotriva virusului IBD. Detectare prin qPCR.

 

Monitorizarea eficienţei vaccinării

Figura 7 prezintă rezultatele a 702 efective de pui vaccinați cu Transmune care au fost monitorizate pentru a observa eficiența vaccinării împotriva IBD. Se observă consecvent seroconversia în limitele valorilor așteptate. Pe de altă parte, monitorizarea profilului serologic IBD al rHVT-IBD este scăzută. Rezultatele obținute din 134 de efective de pui vaccinați cu rHVT-VP2 au arătat inconsecvență în seroconversie, cu valori serologice ale IBD mai mari decât cele așteptate, indicând infectarea cu virusuri IBD de teren.

Figura 7. Rezultate serologice comparative de la efective de pui vaccinate cu vaccin imun-complex sau rHVT-IBD (Biochek Elisa).

 

Acest lucru este de înţeles, deoarece vaccinul vectorial rHVT-IBD nu se reproduce în bursa, neexistând virus IBD viu. Vaccinul rHVT-IBD permite virusurilor IBD de teren să colonizeze, să se replice în bursă și să fie excretate în mediul extern, continuând ciclul de infecție la păsările susceptibile.

 

Valoare adăugată programului de producție

Numeroase studii din teren care colectează date privind performanțele productive de-a lungul mai multor ani în diferite țări au demonstrat în mod clar beneficiile economice obținute după utilizarea continuă a Transmune.

Figura 8. Calculul avantajelor economice legate de parametrii cheie ai performanței producției.

Vaccinul imun-complex IBD (Transmune®) a demonstrat în mai multe țări că reduce presiunea infecţioasă, scăderea rentabilității și confiscatele de abator legate de IBD clinic sau subclinic, la un profit mediu de 41 € / 1.000 păsări. Aproximativ 14 miliarde de pui broiler au fost vaccinaţi în 2020, confirmând astfel avantajele economice ale vaccinării cu Transmune® în incubaţie.

 

În concluzie

  • Un vaccin imun-complex viu IBD este capabil să inducă o protecție completă împotriva unei game largi de tulpini de virus Gumboro.
  • Vaccinul imun-complex protejează împotriva semnelor clinice, blocând de asemenea replicarea virusurilor IBD de teren și potențiala excreţie a acestora în mediu, evitând astfel transmiterea și mutația lor.

Pentru sursa articolului, va rugam sa accesati aici:

https://www.thepoultrysite.com/articles/sustained-performance-of-the-ibd-immune-complex-vaccine

Sus